Γιώργος Κοτσίκος  |  Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π.

                                                                                                                                 

Νικόλας Κοτσίκος   |  Αρχιτέκτονας Μηχανικός L.S.B.U.

ΜΕΛΕΤΗ | ΕΠΙΒΛΕΨΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

  • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011
  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
  • Ενεργειακές αναβαθμίσεις ακινήτων